ความแตกต่างของผู้สูงอายุเเต่ละคน By iCare Seniors Home

สวัสดีค่ะวันนี้ทาง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา iCare Seniors Home จะมารีวิวธุรกิจ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ในปัจจุบันจากสภาวะการแข่งขัน การตลาด สภาพแวดล้อม และปัจจัยภายในประเทศทางด้านโครงสร้างของประชากร เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยจะสูงถึงร้อยละ 15 ในปี 2562 ซึ่งถือว่ารวดเร็วมาก โดยการ รับดูแลผู้สูงอายุ ราคา นั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า ซึ่งมีอยู่ 2 แบบคือผู้สูงอายุที่อยู่ต่างจังหวัด กับ กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมือง

tb

 

เนื่องจากมีคำถามเข้ามามากว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ไหนดี เราจึงเริ่มอธิบายเริ่มจากเรื่องง่ายๆ เช่น การจราจรและญาติพี่น้องที่ต้องออกไปทำงานข้างนอกบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมือง จะมีความแตกต่างและความสนใจเฉพาะตัว เช่น กลุ่มคนที่มีรายได้สูง ต้องการการดูแลที่ดี หรือผู้สูงอายุที่ชอบงานศิลปะ งานดนตรี ธรรมะ หรือการท่องเที่ยว กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความแตกต่างด้านรายได้ จะมีความต้องการทางด้านการดูแลที่แตกต่างกัน เช่น ถ้ามีรายได้ไม่สูงมากนัก อาจจะเน้นการให้การบริการสาธารณสุขทางด้านพื้นฐาน เป็นต้น โดยการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยส่วนมากจะถือว่าการที่ส่งผู้สูงอายุให้ไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้นถือว่าเป็นการอกตัญญู หรือเป็นการทอดทิ้ง ซึ่งเป็นความเชื่อแบบเก่าๆ ความเชื่อมั่นในการให้บริการและสภาพสังคม เป็นสาเหตุที่ทำให้ญาติพี่น้องต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ความเชื่อมั่นของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันนั้นมีมากกว่าในอดีต การปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวที่บ้าน ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ลูกหลานต้องฝากผู้สูงอายุไว้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยการที่ผู้สูงอายุต้องอยู่คนเดียวนั้นเป็นอันตรายมากกว่าการมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเสียอีก


เนื่องจากประเทศไทยนั้น เริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม จากการเป็นแบบครอบครัวขนาดเล็กซึ่งมีโอกาสที่ผู้สูงอายุจะต้องอยู่คนเดียว ซึ่งในปัจจุบันผู้สูงอายุปราฃะมาณ 1 ใน 3 ไม่ยอมเกษียณตัวเองจากการทำงาน เนื่องจากรายได้จากการทำธุรกิจส่วนตัว จากผลของเหตุผลข้างต้นนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้สูงอายุมีความแข็งแรงมากขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้มากกว่าแต่ก่อนมีการจัดเตรียมทางด้านการเงิน ไว้สำหรับตัวเองหลังจากทำงานไม่ไหวแล้ว การแข่งขันของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การจ้างผู้ดูแลมาดูแลที่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นแบบนี้ เนื่องจากทั้งบุตรและญาติของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน การจ้างคน ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน มาอยู่นั้นเป็นเหมือนกับการทำให้บุตรหลานและผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกัน เป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจและร่างกาย การบริการผู้สูงอายุแบบโรงพยาบาล มีทั้งแบบภาครัฐและเอกชน โดยส่วนใหญ่มีอัตราค่าบริการสูงกว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเอกชนโดยทั่วไปเกือบ 2 เท่า แต่มีข้อดีคือถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถเข้าพบแพทย์โดยทันที

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ www.icareseniorshome.com/

Advertisements

Author: aobitsarangkoon

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และบ้านพักคนชรา พระราม 9 iCare Seniors Home

One thought on “ความแตกต่างของผู้สูงอายุเเต่ละคน By iCare Seniors Home”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s