รีวิว รูปแบบ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ By iCare Seniors Home

สวัสดีค่ะวันนี้ ทาง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา iCare Senior Home จะมารีวิวธุรกิจโดยรวมของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือบ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง สถานที่บริการที่ไม่ใช่โรงพยาบาลซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่สำหรับอาศัย บริการการให้ยาแก่ผู้สูงอายุ ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือพยาบาล โดยจะต้องมีที่พักให้ผู้สูงอายุสำหรับการค้างคืน ซึ่งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดของเสื้อผ้า ตลอดจน การออกกำลังกาย กายภาพบำบัด พร้อมทั้งดูแลการทานยาของผู้สูงอายุเบื้องต้น แต่ไม่ใช่การรักษาพยาบาลนะคะ การเจ็บป่วยทางญาติจะต้องเป็นผู้พาไปโรงพยาบาลเอง หรืออาจจะให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้ให้บริการรับส่งก็ได้ ในปัจจุบันจากการสืบค้นจาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ pantip ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.แบ่งตามระยะเวลาการให้บริการ 1.1เป็นแบบไปเช้าเย็นกลับ และมีญาติมารับและไปส่ง 1.2 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบระยะยาว คืออาศัยอยู่ค้างคืน โดยญาติจะมาเยี่ยมเป็นบางครั้ง 2.แบ่งตามความต้องการของผู้สูงอายุ 2.1 ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ 2.2 ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ iCare Seniors Home มีบริการทั้ง 2 แบบ การบริการโดยส่วนใหญ่ จะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ยกตัวอย่างเช่น การดูแลด้านความเป็นอยู่ทั่วไป ให้บริการอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง การอาบน้ำและซักเสื้อผ้า การนอนค้างคืน การดูแลสุขภาพเบื้องต้น หากไม่สบายอาจจะมีบริการพาไปโรงพยาบาล การกายภาพบำบัด กิจกรรมสันทนาการ การทำกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ การพาไปตามที่หมอนัด กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ การให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เช่น การเล่น Line การพาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีการเชิญวิทยากรมาให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพ จิตวิทยา ทางด้านกฎหมายและการใช้ชีวิตประจำวัน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการการฌาปนกิจ หรือแม้กระทั้งการแนะนำการ รับดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยขนาดของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ขึ้นอยู่กับจำนวนของเตียง ขนาดเล็ก 1-5 เตียง ขนาดกลาง 6-30 เตียง ขนาดใหญ่ 30 เตียงขึ้นไป โดยส่วนมากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 65 จะเป็นแบบขนาดกลาง


เป็นที่น่าสังเกตว่าตอนนี้มีโรงเรียนสอนเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 3 ถึง 6 เดือน เป็นของภาคเอกชน โดยมีการส่งเสริมจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยตอนนี้มีประมาณ 80 โรงเรียน โดยขึ้นอยู่กับ จังหวัด หรือภูมิภาคนั้นๆ นอกจากนี้ยังมี บริษัท ห้างร้าน ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือสำหรับการดูแลผู้สูงอายุเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น walker รถเข็น เครื่องวัดความดัน ยัง ซึ่งมีทั้งระดับราคาที่สูง กลางและต่ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายเงินของผู้สูงอายุหรือญาติ ในส่วนของภาครัฐบาลมีส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ ยกตัวอย่างเช่น 1.สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุผู้กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข2.กองการประกอบโรคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข 3.โรงพยาบาลที่ผู้สูงอายุ เข้ามาตรวจเป็นประจำ เพราะอาจจะใกล้บ้านหรือมีแพทย์ รวมทั้งการให้ข้อมูลทางด้านการรักษาและการจัดการด้านการเงิน และยังครอบคลุมถึงโรงพยาบาลสำหรับแผนกฉุกเฉิน โดย ราคา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งภาครัฐและเอกชน โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมทางด้านการเงิน ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ หรือความพอใจของทางญาติและตัวผู้สูงอายุเอง ซึ่ง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ iCare Seniors Home ยินดีให้คำแนะนำแก่ทุกท่านนะคะ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ www.icareseniorshome.com

Advertisements

Author: aobitsarangkoon

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และบ้านพักคนชรา พระราม 9 iCare Seniors Home

One thought on “รีวิว รูปแบบ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ By iCare Seniors Home”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s